Rejestracja

Aby się zarejestrować musimy wejść na stronę www.avast.com/pol/home-registration.php i wypełnić formularz, podając swój adres e-mail, imię, nazwisko, dokładny adres i zaznaczamy pole informujące, że zapoznaliśmy się z licencją, prawami autorskimi programu i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. Na początku rejestracji mamy możliwość wyboru języka, w którym chcemy dokonać rejestracji.

W dalszej części formularza podajemy z jakiego źródła dowiedzieliśmy się o programie, po czym możemy wybrać opcje, dzięki której w przyszłości będziemy mogli uczestniczyć w testowaniu przyszłych wersji programu. W tym momencie kończymy proces rejestracji poprzez wciśnięcie przycisku Zarejestruj.

Teraz powinno pokazać się okienko informujące, że na adres podany podczas rejestracji zostanie przesłany w ciągu 30 minut e-mail z kluczem rejestracyjnym.

Podczas uruchamiania programu avast! wyświetli się okienko, w którym wpisujemy klucz rejestracyjny otrzymany e-mailem i zatwierdzamy.

Nie pozostaje nam już nic innego jak odpowiednio skonfigurować program, rozpocząć skanowanie komputera i czekać na pomyślny wynik :-)

Copyright © 2005 by Agnieszka Strzelecka All rights reserved