Funkcje programu

Ochrona rezydentna (ochrona w czasie rzeczywistym) komputera to jedno z najważniejszych zadań jakie pełni program. Na ochronę rezydentną składają się następujące moduły:

  • Ochrona systemu plikowego - zabezpiecza przed dostaniem się wirusów do komputera poprzez kopiowanie plików z nośników wymięnnych (napędy CD-ROM, DVD-ROM, stacja dyskietek, napędy ZIP i inne) oraz przez sieć (Internet, Intranet, sieć lokalna LAN, sieci bezprzewodowe i inne).
  • Ochrona poczty elektronicznej - zabezpiecza przed wirusami rozprzestrzeniającymi się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na ochronę poczty składają się dwa niezależne moduły:
    • skaner SMTP/POP3/IMAP
    • skaner dla Ms Outlook - jako specjalny, przeznaczony tylko dla Ms Outlook moduł skanera całkowicie przezroczysty, nie wymagający żadnej konfiguracji.
    Znaczącą cechą systemu ochrony poczty elektronicznej jest sytsem analizy heurystycznej. Analiza ta polega na przeprowadzaniu serii złożonych testów, mających na celu wykrycie charakterystycznych dla wirusów cech. Zbyt duża ilość podejrzanych cech spowoduje wysłanie użytkownikowi ostrzeżenia o możliwości infekcji, pozostawiając mu ostateczną decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu przesyłki. Czułość skanera analizy heurystycznej może zostać ustawiona przez użytkownika.

Kwarantanna (Virus Chest) to specjalnie wydzielony katalog na zainfekowane pliki w systemie, w którym można przechowywać zainfekowane pliki, a nawet z nimi pracować. Katalog ten jest izolowanym miejscem, z którego dostęp do reszty systemu nie jest możliwy, a zatem nie ma niebezpieczeństwa systemu. Przeznaczeniem kwarantanny jest całkowita, kontrolowana izolacja zainfekowanych plików.

Integracja z systemem - dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość uruchomienia procesu sprawdzania katalogu lub pliku bezpośrednio z pozimu Windows Explorer, poprzez wybranie odpowiedniej opcji za pomocą menu kontekstowego i nie ma potrzeby uruchamiania programu avast! z poziomu menagera aplikacji.

Bardzo przydatną funkcją jest opcja skanowania podczas startu systemu, która pozwala na unieszkodliwienie wirusów zanim zostaną uruchomione w którymś z procesów systemowych. Opcja ta pozwala na usunięcie tych wirusów, które są aktywne i nie da się ich usunąć ponieważ zainfekowane pliki mają status otwartych. W takiej sytuacji avast! "proponuje" ponowne uruchomienie systemu z opcją skanowania w czasie rozruchu, gdzie za pomocą konsoli można usunąć zainfekowane pliki.

Aby ułatwić okresowe skanowanie naszego systemu (np. podczas bezczynności), avast! instaluje własny wygaszacz ekranu. Powrót do pracy powoduje przerwanie kontroli i wznowienie jej przy najbliższej okazji.

Copyright © 2005 by Agnieszka Strzelecka All rights reserved