Aktualizacja

System automatycznych aktualizacji sprawia, że avast! samodzielnie sprawdza dostępność i pobiera aktualizacje. System jest przyrostowy, co oznacza, że pobierane są tylko najbardziej aktualne składniki. Upraszcza to procedurę i skraca czas operacji do niezbędnego minimum.

W zależności od konfiguracji, program potrafi dostosować się do typu łącza, jego parametrów i częstotliwości z jaką komputer uzyskuje dostęp do Internetu (modem, stałe łącze, łacze szerokopasmowe). W przypadku łącza stałego program samodzielnie sprawdza dostępność aktualizacji. Musimy pamiętać, że aktualne sygnatury wirusów są podstawowym wyznacznikiem skuteczności ochrony.

Zakładka "Aktualizacja (podstawowa)" pozwala nam na skonfigurowanie sposobu aktualizacji danych. Można aktualizować sam program avast! Nie muszę dodawać, że nowsze wersje mają zwykle nowsze funkcje lub też usunięte są w nich znane problemy. Aktualizacja programu jest zalecana dwa razy w roku. Podczas aktualizacji programu, aktualizowana jest także baza wirusów.

Po uruchomieniu aktualizacji po raz pierwszy program zapyta o połączenie internetowe. Jeśli korzystasz z serwera proxy przy połączeniu z Internetem, konieczne jest zdefiniowanie go w tym miejscu.

Copyright © 2005 by Agnieszka Strzelecka All rights reserved